Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.
 
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 
Ara

Konsolide finansal göstergeler 

Kısaca Sonuçlar

Karlılık (%) 1Ç20 2020 1Ç21
Özkaynak Karlılığı 9,6 10,9 12,9
Özkaynak Karlılığı, Çeyreksel 9,6 12,1 12,9
Aktif Karlılığı 1,3 1,4 1,6
Aktif Karlılığı, Çeyreksel 1,3 1,5 1,6
Swap Gid. Dahil Net Faiz Marjı 4,83 4,12 2,40
Swap Gid. Dahil Net Faiz Marjı, Çeyreksel 4,83 3,61 2,40
Operasyonel Gid./Gelir (1) 33,8 33,8 40,0
Operasyonel Gid./Gelir, Çeyreksel 33,8 38,5 40,0
(%)      
Toplam Kredi/Mevduat (2) 84 94 95
TL(3) 126 153 147
YP 48 47 51
Kaldıraç (x) 7,8 7,6 8,2
Aktif Kalitesi (%)      
Takipteki Kredi Oranı 6,7 6,2 5,8
Takipteki Kredi Karşılık Oranı 58,8 62,4 63,7
2. Aşama/ Toplam Brüt Kredi 12,2 9,4 9,5
2. Aşama Karşılık Oranı 11,8 16,4 16,8
Net Kredi Maliyeti 2,01 2,27 1,01
Net Kredi Maliyeti, Çeyreksel 2,01 1,06 1,01
Sermaye Yeterlilik Oranları (4) (%)      
SYR 18,8 19,8 18,5
Çekirdek Sermaye 16,0 16,9 15,5
Ana Sermaye 16,0 16,9 15,5

(1) Operasyonel Gider/Gelir hesaplamasında; 1&2 Grup kredi karşılıklarıyla ilgili uzun YP pozisyonundan kaynaklanan kambiyo karı,  LYY riskten korunması hariç bırakılmıştır. 2020 dönemi için 71 mio TL tutarındaki sigorta cezası ile 117 mio TL tutarındaki BDDK cezası etkisi de hariç bırakılmaktadır.
(2) Konsolide olmayan verilerdir.
(3) TL Kredi/Mevduat oranına TL bono ihraçları ve POS bakiyeleri dahildir.
(4)  Düzenlemeler hariç: Menkullerin gerçeğe uygun değerleme farkları & risk ağırlıklı kalemler hesaplamasında 1Ç21 ve 2020 için son 12 ay ortalama & 1Ç20 için 2019 yıl sonu döviz kuru dikkate alınmıştır

Bilanço

  2020 1Ç21 Çeyreksel  (%)
Konsolide (TL mio)      
Nakit değ. Ve Bankalardan Alacaklar 60.576 76.323 26
Menkul Kıymetler 101.926 106.843 5
TL 59.540 62.336 5
YP (USD) 5.713 5.346 (6)
Krediler (net) 262.658 281.814 7
TL 170.310 175.986 3
YP (USD) 12.447 12.711 2
Diğer 53.157 52.310 (2)
Toplam Aktifler 478.317 517.290 8
Mevduat 292.519 310.008 6
TL 108.362 118.963 10
YP (USD) 24.821 22.946 (8)
Alınan Krediler ve İhraç Edilen Menkuller 66.287 70.962 7
Repo 20.907 37.029 77
Diğer 35.679 36.253 2
Özkaynak 62.924 63.038 -
Toplam Pasifler ve Özkaynak 478.317 517.290 8

Gelir/Gider Tablosu

Konsolide (TL mio) 1Ç20 4Ç20 1Ç21 Çeyreksel(%) Yıllık(%)
Swap Gideri Dahil Net Faiz Geliri 4.503 3.999 2.782 (30) (38)
Net Faiz Geliri 5.241 5.565 4.193 (25) (20)
TÜFE’li menkul geliri 647 1.602 1.088 (32) 68
Swap Gideri (738) (1.566) (1.411) (10) 91
Ücret ve Komisyonlar (Net) 1.264 1.074 1.462 36 16
Ticari Kar (Zarar) 252 (7) 2.031 - 706
LYY riskten korunma k /(z) - (429) 1.105 - -
Beklenen zarar karşılıkları isten korunma k/(z) 185 (61) 62 - (67)
Diğer 67 482 864 79 -
Diğer Gelirler 76 85 267 216 252
Faaliyet Giderleri (2.055) (2.166) (2.087) (4) 2
Karşılıklar Öncesi Gelir 4.040 2.984 4.455 (49) 10
Beklenen Zarar Karşılıkları (1.099) (703) (697) (1) (37)
Aşama 1+2 (net) (90 685 (515) - 469
Aşama 3 (1.141) (1.840) (621) (66) (46)
Aşama 3 Tahsilatlar 318 391 500 28 58
Kur Etkisi (tamamıyla riskten korunmuş) (185) 61 (62) - (67)
Diğer Karşılıklar (1.167) 97 (1.201) - 3
LYY MtM Etkisi (871) 237 (1.203) - 38
Serbest Karşılıklar (250) - - - -
Diğer (46) (140) 2 - -
Vergi Öncesi Kar 1.774 2.377 2.557 8 44
Vergi (471) (526) (529) - 12
Net Kar 1.303 1.851 2.028 10 56
 
 
Bu yardımcı oldu mu? Evet Hayır