Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.
 
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 
Ara

Konsolide finansal göstergeler 

Kısaca Sonuçlar

Karlılık (%) 1Y19 9A19 2019 1Y20 9A20
Özkaynak Karlılığı 11,4 11,2 10.9 10,4 10,5
Özkaynak Karlılığı, Çeyreksel 10,4 10,8 10,0 11,4 10,5
Aktif Karlılığı 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Aktif Karlılığı, Çeyreksel 1,3 1,4 1,4 1,5 1,3
Swap Gid. Dahil Net Faiz Marjı 3,86 3,95 4,14 4,63 4,28
Swap Gid. Dahil Net Faiz Marjı, Çeyreksel 3,91 4,13 4,71 4,42 3,67
Operasyonel Gid./Gelir (1) 33,8 34,0 32,9 31,6 32,3
Operasyonel Gid./Gelir, Çeyreksel 34,2 34,3 29,7 29,6 33,7
(%)          
Toplam Kredi/Mevduat (2) 95 90 91 98 93
TL (3) 139 138 137 138 143
YP 59 51 51 54 50
Kaldıraç (x) 7,6 7,4 7,1 7,7 8,2
Aktif Kalitesi (%)          
Takipteki Kredi Oranı 4,5 6,0 6,6 6,2 5,8
Takipteki Kredi Karşılık Oranı 59,2 58,1 56,2 61,5 62,9
2. Aşama/ Toplam Brüt Kredi 14,2 13,5 13,3 11,9 11,6
2. Aşama Karşılık Oranı 11,5 11,9 11,1 15,1 16,8
Sermaye Yeterlilik Oranları (4) (%)          
SYR 17,7 19,5 19,7 20,4 19,1
Çekirdek Sermaye 15,0 16,7 16,9 17,4 16,1
Ana Sermaye 15,0 16,7 16,9 17,4 16,1

(1) Operasyonel Gider/Gelir hesaplamasında; 1&2 Grup kredi karşılıklarıyla ilgili uzun YP pozisyonundan kaynaklanan kambiyo karı, LYY riskten korunması ve 71 mio TL tutarındaki sigorta cezası ile 117 mio TL tutarındaki BDDK cezası etkisi hariç bırakılmıştır.
(2) Konsolide olmayan verilerdir.
(3) TL Kredi/Mevduat oranına TL bono ihraçları ve POS bakiyeleri dahildir.
(4)2020 sermaye rasyoları 2020 yıl sonunda sona erecek istisnalar hariç hesaplanmıştır (İstisnalar: menkullerin gerçeğe uygun değerleme farkları & risk ağırlıklı kalemler hesaplamasında 2019 yıl sonu kuru)

Bilanço

  2019 1Y20 9A20 Çeyreksel (%) YBB (%)
Konsolide (TL mio)          
Nakit değ. Ve Bankalardan Alacaklar 47.901 57.107 70.314 23 47
Menkul Kıymetler 83.635 100.108 100.483 - 20
TL 48.213 66.532 62.566 (6) 30
YP (USD) 5.983 4.907 4.891 - (18)
Krediler (net) 214.471 238.540 258.717 8 21
TL 133.307 153.489 161.085 5 21
YP (USD) 13.710 12.429 12.594 1 (8)
Diğer 41.165 47.929 56.473 18 37
Toplam Aktifler 387.172 443.684 485.986 10 26
Mevduat 244.712 259.245 294.332 14 20
TL 95.854 104.488 106.601 2 11
YP (USD) 25.145 22.615 24.217 7 (4)
Alınan Krediler ve İhraç Edilen Menkuller 53.755 62.734 73.522 17 37
Repo 10.107 34.326 24.968 (27) 147
Diğer 24.236 29.861 34.189 14 41
Özkaynak 54.362 57.518 58.975 3 8
Toplam Pasifler ve Özkaynak 387.172 443.684 485.986 10 26

Gelir/Gider Tablosu

Konsolide (TL mio) 2Ç20 3Ç20 Çeyreksel (%) 9A19 9A20 Yıllık (%)
Swap Gideri Dahil Net Faiz Geliri 4,403 3.924 (11) 10,090 12,830 27
Net Faiz Geliri 4,993 4.900 (2) 12.041 15.134 26
Swap Gideri (590) (976) 65 (1.951) (2.304) 18
Ücret ve Komisyonlar (Net) 998 1,213 22 3,631 3.475 (4)
Ticari Kar (Zarar) 893 2,057 130 1,064 3,201 201
Uzun YP Pozisyonundan Kayn. Kambiyo Karı(1) 130 1,484 1,041 (59) 1,798 -
Sermaye Piyasası İşlemleri 314 (1) - 175 291 66
Diğer 449 575 28 947 1,112 17
Diğer Gelirler 67 40 (40) 157 183 17
Faaliyet Giderleri (1,843) (2,042) 11 (5,092) (5,940) 17
Karşılık Öncesi Gelir 4,518 5,192 15 9,849 13,749 40
Beklenen Zarar Karşılıkları (1,837) (1,864) 1 (3,565) (4,800) 35
Aşama 1+2 (net) (1,195) (1,021) (15) (690) (2,307) 234
Aşama 3 (680) (628) (8) (3,368) (2,450) (27)
Aşama 3 Tahsilatlar 169 256 52 435 742 71
Kur Etkisi (tamamıyla riskten korunmuş) (130) (470) 262 59 (785) -
Diğer Karşılıklar (594) (1,283) 116 (1,074) (3,044) 183
LYY MtM Etkisi (412) (1,057) 156 (690) (2,341) 239
Serbest Karşılıklar - (250) - (100) (500) 400
Diğer(1) (181) 25 - (284) (203) (29)
Vergi Öncesi Kar 2,087 2,046 (2) 5,210 5,907 13
Vergi (504) (523) 4 (1,182) (1,498) 27
Net Kar 1.583 1,524 (4) 4.028 4,409 9

(1) 3Ç20 ve 9A20 rakamları LYY ile ilgili uzun YP pozisyonundan kaynaklanan 1,013 mio TL kambiyo karını içermektedir.

 
 
Bu yardımcı oldu mu? Evet Hayır