Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.
 
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 
Ara

Konsolide finansal göstergeler 

Kısaca Sonuçlar

Karlılık (%) 9A19 2019 9A20 2020
Özkaynak Karlılığı 11.2 10.9 10.5 10.9
Özkaynak Karlılığı, Çeyreksel 10.8 10.0 10.5 12.1
Aktif Karlılığı 1.4 1.4 1.4 1.4
Aktif Karlılığı, Çeyreksel 1.4 1.4 1.3 1.5
Swap Gid. Dahil Net Faiz Marjı 3.95 4.14 4.28 4.12
Swap Gid. Dahil Net Faiz Marjı, Çeyreksel 4.13 4.71 3.67 3.61
Operasyonel Gid./Gelir (1) 34.0 32.9 32.3 33.8
Operasyonel Gid./Gelir, Çeyreksel 34.3 29.7 33.7 38.5
(%)        
Toplam Kredi/Mevduat (2) 90 91 93 94
TL(3) 138 137 143 153
YP 51 51 50 47
Kaldıraç (x) 7.4 7.1 8.2 7.6
Aktif Kalitesi (%)        
Takipteki Kredi Oranı 6.0 6.6 5.8 6.2
Takipteki Kredi Karşılık Oranı 58.1 56.2 62.9 62.4
2. Aşama/ Toplam Brüt Kredi 13.5 13.3 11.6 9.4
2. Aşama Karşılık Oranı 11.9 11.1 16.8 16.4
Net Kredi Maliyeti 2.25 2.81 2.71 2.27
Net Kredi Maliyeti, Çeyreksel 2.54 4.57 2.94 1.06
Sermaye Yeterlilik Oranları (4) (%)        
SYR 19.5 19.7 19.1 19.8
Çekirdek Sermaye 16.7 16.9 16.1 16.9
Ana Sermaye 16.7 16.9 16.1 16.9

(1) Operasyonel Gider/Gelir hesaplamasında; 1&2 Grup kredi karşılıklarıyla ilgili uzun YP pozisyonundan kaynaklanan kambiyo karı, LYY riskten korunması ve 71 mio TL tutarındaki sigorta cezası ile 117 mio TL tutarındaki BDDK cezası etkisi hariç bırakılmıştır.
(2) Konsolide olmayan verilerdir.
(3) TL Kredi/Mevduat oranına TL bono ihraçları ve POS bakiyeleri dahildir.
(4)2020 sermaye rasyoları düzenlemeler hariç hesaplanmıştır
(Düzenlemeler:Menkullerin gerçeğe uygun değerleme farkları & risk ağırlıklı kalemler hesaplamasında 9A20 için 2019 yıl sonu ve 2020 için 2020 ortalama kuru dikkate alınmıştır)

Bilanço

  2019 9A20 2020 Çeyreksel (%) Yıllık (%)
Konsolide (TL mio)          
Nakit değ. Ve Bankalardan Alacaklar 47,901 70,314 60,576 (14) 26
Menkul Kıymetler 83,635 100,483 101,926 1 22
TL 48,213 62,566 59,540 (5) 23
YP (USD) 5,983 4,891 5,713 17 (5)
Krediler (net) 214,471 258,717 262,658 2 22
TL 133,307 161,085 170,310 6 28
YP (USD) 13,710 12,594 12,447 (1) (9)
Diğer 41,165 56,473 53,157 (6) 29
Toplam Aktifler 387,172 485,986 478,317 (2) 24
Mevduat 244,712 294,332 292,519 (1) 20
TL 95,854 106,601 108,362 2 13
YP (USD) 25,145 24,217 24,821 2 (1)
Alınan Krediler ve İhraç Edilen Menkuller 53,755 73,522 66,287 (10) 23
Repo 10,107 24,968 20,907 (16) 107
Diğer 24,236 34,189 35,679 4 47
Özkaynak 54,362 58,975 62,924 7 16
Toplam Pasifler ve Özkaynak 387,172 485,986 478,317 (2) 24

Gelir/Gider Tablosu

Konsolide (TL mio) 3Ç20 4Ç20 Çeyreksel(%) 2019 2020 Yıllık(%)
Swap Gideri Dahil Net Faiz Geliri 3,924 3,999 2 14,241 16,829 18
Net Faiz Geliri 4,900 5,565 14 16,938 20,699 22
TÜFE’li menkul geliri 784 1,602 104 2,174 3,774 74
Swap Gideri (976) (1,566) 60 (2,697) (3,870) 43
Ücret ve Komisyonlar (Net) 1,213 1,074 11 4,958 4,549 (8)
Ticari Kar (Zarar) 2,057 (7) - 1,552 3,194 106
LYY riskten korunma k /(z) 1,013 (429) - - 584 -
Beklenen zarar karşılıkları isten korunma k/(z) 470 (61) - 49 724 -
Diğer 573 482 (16) 1,502 1,885 26
Diğer Gelirler 40 85 111 224 267 20
Faaliyet Giderleri (2,042) (2,166) 6 (6,882) (8,106) 18
Karşılıklar Öncesi Gelir 5,192 2,984 (43) 14,092 16,734 19
Beklenen Zarar Karşılıkları (1,864) (703) (62) (5,975) (5,503) (8)
Aşama 1+2 (net) (1,021) 685 - (416) (1,622) 290
Aşama 3 (628) (1,840) 193 (6,148) (4,290) (30)
Aşama 3 Tahsilatlar 256 391 53 639 1,133 77
Kur Etkisi (tamamıyla riskten korunmuş) (470) 61 - (49) (724) -
Diğer Karşılıklar (1,283) 97 - (1,190) (2,947) 148
LYY MtM Etkisi (1,057) 237 - (939) (2,104) 124
Serbest Karşılıklar (250) - - (100) (500) 400
Diğer 25 (140) - (151) (343) 127
Vergi Öncesi Kar 2,046 2,377 16 6,927 8,284 20
Vergi (523) (526) 1 (1,574) (2,025) 29
Net Kar 1,524 1,851 21 5,352 6,260 17
 
 
Bu yardımcı oldu mu? Evet Hayır