Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 
Ara

Akbank 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı & Kar Payı Dağıtımı 

Bankamız Yönetim Kurulu’nun 28.02.2022 tarihinde yaptığı toplantıda; Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 28 Mart 2022 Pazartesi günü saat 14:00’da gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere Sabancı Center hizmet binasında yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen Özel Durum Açıklaması linki aşağıda yer almaktadır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005028

https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1005028

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 28.02.2022 tarihinde yaptığı toplantıda alınan karar gereğince;

Bankamızın 2021 yılı faaliyetlerinden sağlanan 12.125.907.749,04 TL.’lik net kârdan;

- Ortaklarımıza 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle Bankamızın ödenmiş sermayesi olan 5.200.000.000 TL.’nin %5’ine tekabül eden 260.000.000 TL. birinci nakit brüt kar payı ve 951.600.000 TL. ikinci nakit brüt kar payı olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %23,30’u olan 1.211.600.000 TL. nakit brüt kar payı dağıtılmasını;

- Nakit kar payı ödemelerine 30 Mart 2022 tarihinden itibaren başlanılmasını,

- Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5inci maddesinin 1inci fıkrasının (e) bendi uyarınca kurumlar vergisinden müstesna tutulan 653.818,83 TL.’nin “Özel Fon Hesabı”na aktarılmasını ve “Kanuni Yedek Akçe” olarak toplam 95.160.000 TL. ayrıldıktan sonra kalan kârın “Olağanüstü Yedekler”e tahsis edilmesini,

öneririz.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen Özel Durum Açıklaması linki aşağıda yer almaktadır

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005029

https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1005029

 
 
Bu yardımcı oldu mu? Evet Hayır