Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 
Ara

Akbank'ın sürdürülebilirlik yönetişim modeli 

Sürdürülebilirlik Komitemizin görev ve sorumlulukları:

  • Bankamızın iş stratejisi, piyasa koşulları ve gelişmelerine uygun sürdürülebilirlik stratejisinin hazırlanması,
  • Tüm sürdürülebilirlik faaliyetlerinin bankamızın sürdürülebilirlik stratejisi, öncelikli alanları ve hedefleri çerçevesinde yürütülmesi ve sürdürülebilirlik performansımızın güçlendirilmesi,
  • Sürdürülebilirliğin tüm iş yapış biçimlerimize entegre edilmesi, ilgili risk ve fırsatların belirlenmesi, Bankamızın öncelikli konularının sürdürülebilirlik konuları ile uyumunun sağlanması,
  • Sürdürülebilirlik İlkeleri ve diğer ilgili mevzuatlarla bankamızın uyum içinde ilerlemesi, mevzuatların takibi ve iletişiminin yapılması,
  • Sürdürülebilirlikle ilişkili ulusal ve uluslararası kuruluşların ve yetkili kurumlarla sürdürülebilirlik çerçevesinde olan ilişkilerin belirlenmesi ve gözetimi,
  • Sürdürülebilirlik konusunda bankamızın paydaşları ile dürüst, şeffaf bir iletişim platformunun oluşturulması ve gözetimi,
  • Bankamızın sürdürülebilirlik faaliyetlerinin ve performans göstergelerinin yer aldığı raporların, kurumsal internet sitemiz ve benzeri tanıtım mecralarının Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sürdürülebilirlik İlkeleri ile uygun bir şekilde hazırlanması ve gözetimini sağlamak

Sürdürülebilirlik yönetişimimizle ilgili daha fazla bilgi almak için Entegre Faaliyet Raporumuzu inceleyebilirsiniz.

 
 
Bu yardımcı oldu mu? Evet Hayır