Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 
Ara

Sürdürülebilirlik yolculuğu 

Akbank’ın sürdürülebilirlik yolculuğu gelişimi

2022 Akbank, 2050’ye kadar “Net Sıfır Banka” olma taahhüdünü açıkladı.

Türkiye’nin ilk yeşil dönüşüm paketi olan KOBİ Eko Dönüşüm Paketini hizmete sunuldu.

 

2021 Akbank Sürdürülebilir Finansman Çerçevesini yayınladı.

Akbank Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne girdi.

Akbank, The Valuable 500'e Türkiye'den katılan ilk banka ve kurum oldu.

Akbank, OMFIF tarafından yapılan cinsiyet eşitliği araştırmasında gelişmekte olan piyasalardaki bankalar arasında ilk sıraya yerleşti.

 

2020 Akbank, finanse ettiği projelerin etkilerini daha iyi yönetmek amacıyla Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi limitini 10 milyon USD’ye düşürdü.

 

2019 Akbank, imzacısı olduğu UN Global Compact Türkiye sürdürülebilir finansman bildirgesiyle uyumlu olarak Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi limitini 20 milyon USD’ye düşürdü.

 

2018 Akbank, dijital dönüşüm süreci kapsamında Dijital Güven İlkeleri’ni yayınladı. 

UN Global Compact çalışma grubuyla beraber 2017 yılında imzalanan Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’nin güncellenmesi çalışmalarına katılım sağlandı.

 

2017 Akbank, Geleceğin Bankacılığı’nı bugünden kurmak için Akbank LAB’ı faaliyete geçirdi. 

Akbank, yüksek teknoloji operasyon merkezi ve sosyal tesislerin yer alacağı “Akbank Veri ve Yaşam Merkezi”nin temelini attı. 

Akbank, hizmet altyapısını güçlendirmeye yönelik “Şube Dönüşüm Projesi”ni faaliyete geçirdi. 

 

2016 Akbank, Sabancı Üniversitesi, Deloitte ve TAİDER-Aile İşletmeleri Derneği ile birlikte, “Aile Şirketleri İçin Sürdürülebilir Başarının Anahtarları” araştırmasını gerçekleştirdi. 

Akbank ve Endeavor iş birliği ile girişimci olmayı hedefleyen gençler için hayata geçen CaseCampus Programı ilk mezunlarını verdi. 

Akbank ve Endeavor, Ankara ve İzmir’deki girişimcilik ekosistemine destek olmak için “İyi Girişim Kentler” projesini başlattı. 

Akbank ve Sabancı Üniversitesi iş birliği ile eğitim alanında önemli bir girişim olan Center of Excellence in Finance (CEF) faaliyetlerine başladı. 

“Şehrin İyi Hali” projesi, yeni bir sivil toplum kuruluşu iş birliği ve daha fazla üniversite öğrencisinin katılımıyla kapsamını geliştirdi. 

 

2015 Akbank, küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik yeni bir yol haritası oluşturmak adına Paris’teki COP21 Taraflar Konferansı’nda (The Conference of Parties-COP) imzaya açılan, tarafları iklim değişikliğiyle mücadeleye çağıran bildiriye imza attı.​ 

Akbank, “Şehrin İyi Hali” projesi kapsamında üniversiteli gençlerin katılımıyla 26 ilde kıyı temizliğinden eğitime, hayvan haklarından sağlık konularına kadar 30’un üzerinde gönüllülük projesi hayata geçirdi. 

Akbank, Endeavor işbirliği ile girişimci olmayı hedefleyen gençler için, CaseCampus Projesi çalışmalarını başlattı.

Akbank, Sabancı Üniversitesi işbirliği ile eğitim alanında önemli bir girişim olan Center of Excellence in Finance’in (CEF) kuruluşu için çalışmalara başladı. ​ 

 

2014 Akbank; “Esnaf Kardeşliği” başlığı altında Axess KOBİ, Gönlüne Göre Öde Esnafım, POS cirosu taahhüdü karşılığı hediye tablet, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) işbirliği anlaşması, Esnaf Stajı, Esnaf Şenliği gibi çalışmalarla esnafa yönelik ürün ve hizmetler sunmaya devam etti. 

 

2013 Akbank, esnafa yönelik hizmetlerini “Esnaf Kardeşliği” başlığı altında topladı. Bu başlık altında hazırlanan ilk ürün olan ”Olduğunda Öde Kredisi” esnafa kredi geri ödemelerini kazançlarına göre yapma esnekliği sağladı. 

 

2012 Akbank, Galler Prensliği İklim Değişikliği Liderleri Grubu tarafından hazırlanan, karbon salımı için net ve şeffaf fiyatlandırma politikasının geliştirilmesi gereğine dikkat çeken “Karbon Fiyat Bildirisi”ni dünyada ilk imzalayan şirketlerden biri oldu.

Akbank, Türkiye’nin kalkınmasının önünde önemli bir sorun olan tasarruf açığına karşı bankacılık ürün ve hizmetlerine ek olarak sosyal sorumluluk projesi destekli bir “Tasarruf Seferberliği” başlattı. 

 

2010 ve 2011 Birleşmiş Milletler 2010 ve 2011 İklim Değişikliği Zirvesi öncesinde hazırlanan Cancun ve Durban bildirilerinin imzacısı oldu. 

Akbank Gönüllülük Sistemi hayata geçti.

Akbank, Global Üniversiteli Girişimci Yarışması’na destek verdi.

Akbank çalışanlarına Sürdürülebilirlik Yaklaşımı eğitimi verilmeye başlandı. 

 

2010 Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi’ni yayınlayan ilk Türk bankası oldu. 

Karbon Saydamlık Projesi’nin (Carbon Disclosure Project-CDP) Türkiye’de hayata geçirilmesine destek olarak çevresel şeffaflık konusuna dikkat çekti. 

Sürdürülebilirlik Raporu’nu Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative-GRI) İlkeleri’ne göre yayınlayan ilk Türk mevduat bankası oldu. 

Karbon Saydamlık Projesi’nin 2010 yılı Global 500 Raporu’na Türkiye’den dahil edilen ilk ve tek şirket olarak aldığı yüksek puan ile Dünya Sektör Liderleri kategorisinde yer aldı. 

Akbank Enerji Dostu Kredi hayata geçti. 

Endeavor Türkiye’nin seçtiği girişimcilere yönelik uygun koşullarda bir kredi havuzu açıldı. 

Bölgesel Çevre Merkezi (Regional Environment Center-REC) işbirliğiyle Türkiye’de iklim değişikliği nedeni ile risk altında olan bölgelere dikkat çekmek üzere, “Yok Olmadan” adlı projeye destek verdi. 

 

2009 Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk Komitesi (KYSSK), Yönetim Kurulu’na bağlı olarak kuruldu.

KAGİDER tarafından kurulan ve kadınların bir araya gelerek bireysel üretkenliklerini artırmayı hedefleyen Kadın Gelişim Merkezi “BİZ”, Akbank’ın ana sponsorluğunda açıldı. 

 

2008 Gençlerle birlikte düşünmek ve Türkiye’nin geleceği için birlikte değer yaratmak amacıyla Akbank Düşünce Kulübü kuruldu. 

 

2007 Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza atan ilk Türk bankası oldu. 

Gelişmekte olan ülkelerde, etkin girişimcileri destekleyerek ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan Endeavor ile işbirliği başladı. 

Akbank Müşteri Şikâyet Yönetimi ISO 10002 Kalite Belgesi aldı. 

Akbank, İşe Dönüşen, İşi Büyüten Fikirler Programı ile girişimcilere destek verdi.​ 

 

2005 Akbank hayati tehlike taşıyan bir hastalıkla mücadele eden 3-18 yaş arası çocukların dileklerini gerçekleştirmek üzere kurulan Bir Dilek Tut Derneği’nin sponsoru oldu. 

 

2004 ​​Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni internet sitesinde duyuran ilk banka oldu.​ 

 

2003 ​​Akbank, temettü politikasını halka açıklayan ilk banka oldu.
Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni faaliyet raporunda yayınlayan ilk banka oldu. 

 

2000 Akbank Bilgi Teknolojileri ISO 9001 Kalite Belgesi aldı.​​ 

 
 
Bu yardımcı oldu mu? Evet Hayır