Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.
 
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 
Ara

Konsolide finansal göstergeler 

Kısaca Sonuçlar

Karlılık (%) 1Ç20 1Ç20 2020 1Ç21 1Y21
Özkaynak Karlılığı 9.6 10.4 10.9 12.9 12.8
Özkaynak Karlılığı. Çeyreksel 9.6 11.4 12.1 12.9 12.9
Aktif Karlılığı 1.3 1.4 1.4 1.6 1.6
Aktif Karlılığı. Çeyreksel 1.3 1.5 1.5 1.6 1.6
Swap Gid. Dahil Net Faiz Marjı 4.83 4.63 4.12 2.40 2.58
Swap Gid. Dahil Net Faiz Marjı. Çeyreksel 4.83 4.42 3.61 2.40 2.74
Operasyonel Gid./Gelir (1) 33.8 31.6 33.8 40.0 39.8
Operasyonel Gid./Gelir. Çeyreksel 33.8 29.6 38.5 40.0 39.6
(%)          
Toplam Kredi/Mevduat (2) 84 98 94 95 94
TL(3) 126 138 153 147 147
YP 48 54 47 51 49
Kaldıraç (x) 7.8 7.7 7.6 8.2 8.0
Aktif Kalitesi (%)          
Takipteki Kredi Oranı 6.7 6.2 6.2 5.8 5.5
Takipteki Kredi Karşılık Oranı 58.8 61.5 62.4 63.7 65.2
2. Aşama/ Toplam Brüt Kredi 12.2 11.9 9.4 9.5 11.1
2. Aşama Karşılık Oranı 11.8 15.1 16.4 16.8 16.1
Net Kredi Maliyeti 2.01 2.59 2.27 1.01 0.79
Net Kredi Maliyeti. Çeyreksel 2.01 3.17 1.06 1.01 0.59
Sermaye Yeterlilik Oranları (4) (%)          
SYR 18.8 20.4 19.8 18.5 20.0
Çekirdek Sermaye 16.0 17.4 16.9 15.5 16.0
Ana Sermaye 16.0 17.4 16.9 15.5 16.0

(1) Operasyonel Gider/Gelir hesaplamasında; 1&2 Grup kredi karşılıklarıyla ilgili uzun YP pozisyonundan kaynaklanan kambiyo karı, LYY riskten korunması hariç bırakılmıştır. 1Ç21, 1Y21 dönemi için 71 mio TL tutarındaki sigorta cezası ve 2020 için 117 mio TL tutarındaki BDDK cezası etkisi de hariç bırakılmaktadır.
(2) Konsolide olmayan verilerdir. TL Kredi/Mevduat oranına TL bono ihraçları ve POS bakiyeleri dahildir.
(3) Düzenlemeler hariç: 2Ç21 için risk ağırlıklı kalemler hesaplamasında son 12 ay ortalama, 1Ç21 ve 4Ç20 için menkullerin gerçeğe uygun değerleme farkları & risk ağırlıklı kalemler hesaplamasında son 12 ay ortalama, 1ç20, 2Ç20 ve 3Ç20 için 2019 yıl sonu döviz kuru dikkate alınmıştır.

Bilanço

  2020 1Ç21 1Y21 Çeyreksel (%) YBB (%)
Konsolide (TL mio)          
Nakit değ. Ve Bankalardan Alacaklar 60,576 76,323 84,320 10 39
Menkul Kıymetler 101,926 106,843 115,052 8 13
TL 59,540 62,336 62,774 1 5
YP (USD) 5,713 5,346 6,023 13 5
Krediler (net) 262,658 281,814 289,481 3 10
TL 170,310 175,986 182,585 4 7
YP (USD) 12,447 12,711 12,315 (3) (1)
Diğer 53,157 52,310 48,986 (6) (8)
Toplam Aktifler 478,317 517,290 537,839 4 12
Mevduat 292,519 310,008 326,905 5 12
TL 108,362 118,963 122,693 3 13
YP (USD) 24,821 22,946 23,526 3 (5)
Alınan Krediler ve İhraç Edilen Menkuller 66,287 70,962 76,488 8 15
Repo 20,907 37,029 32,111 (13) 54
Diğer 35,679 36,253 35,024 (3) (2)
Özkaynak 62,924 63,038 67,311 7 7
Toplam Pasifler ve Özkaynak 478,317 517,290 537,839 4 12

Gelir/Gider Tablosu

Konsolide (TL mio) 1Ç21 2Ç21 Çeyreksel(%) 1Y20 1Y21 Yıllık(%)
Swap Gideri Dahil Net Faiz Geliri 2,782 3,383 22 8.906 6.165 (31)
Net Faiz Geliri 4,193 5,337 27 10,234 9,530 (7)
TÜFE’li menkul geliri 1,088 1,728 59 1.388 2.816 103
Swap Gideri (1,411) (1,954) 39 (1,328) (3,365) 153
Ücret ve Komisyonlar (Net) 1,462 1,348 (8) 2,262 2,810 24
Ticari Kar (Zarar) 2,031 1,480 (27) 1,145 3,511 207
LYY riskten korunma k/(z) 1,105 436 (61) - 1,541 -
Beklenen zarar karşılıkları isten korunma k/(z) 62 154 150 315 216 (31)
Diğer 864 890 3 830 1,754 111
Diğer Gelirler 267 59 (78) 143 326 128
Faaliyet Giderleri (2,087) (2,240) 7 (3,898) (4,327) 11
Karşılıklar Öncesi Gelir 4,455 4,029 (10) 8,558 8,484 (1)
Beklenen Zarar Karşılıkları (697) (427) (39) (2,936) (1,123) (62)
Aşama 1+2 (net) (515) (185) (64) (1,286) (700) (46)
Aşama 3 (621) (517) (17) (1,822) (1,138) (38)
Aşama 3 Tahsilatlar 500 430 (14) 486 930 91
Kur Etkisi (tamamıyla riskten korunmuş) (62) (154) 150 (315) (216) (31)
Diğer Karşılıklar (1,201) (559) (53) (1,761) (1,761) -
LYY MtM Etkisi (1,203) (548) (54) (1,283) (1,751) 36
Serbest Karşılıklar - - - (250) - -
Diğer 2 (11) - (228) (10) -
Vergi Öncesi Kar 2,557 3,043 19 3,861 5,600 45
Vergi (529) (937) 77 (975) (1,466) 50
Net Kar 2,028 2,106 4 2,885 4,134 43
 
 
Bu yardımcı oldu mu? Evet Hayır