Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 
Ara

Konsolide finansal göstergeler 

Kısaca Sonuçlar

(TL mio) 2018 3Ç19 4Ç19 2019 Yıllık Çeyreksel
Aktifler 354,682 379,261 387,172 387,172 9% 2%
Krediler (net) (1) 201,332 202,614 214,471 214,471 7% 6%
Mevduat 208,630 235,832 244,712 244,712 17% 4%
Net Kar 5,709 1,361 1,325 5,352 (6%) (3%)
Net Faiz Geliri 15,596 4,331 4,898 16,938 9% 13%
Net Komisyon Geliri 3,718 1,228 1,327 4,958 33% 8%
(%)            
Özkaynak Karlığı 13.6 10.8 10.0 10.9 (2.7) (0.8)
Aktif Karlığı 1.6 1.4 1.4 1.4 (0.2) (0.1)
Kaldıraç 8.1x 7.4x 7.1x 7.1x (1.0) (0.3)
Net Faiz Marjı 4.62 5.02 5.56 4.93 0.3 0.5
Swap Gid. Dahil Net Faiz Marjı 4.0 4.13 4.71 4.14 0.1 0.6
Operasyonel Gid./Gelir (2) 32.3 34.3 29.7 32.9 0.6 (4.6)
Sermaye Yeterliliği Oranı 16.8 19.5 19.7 19.7 2.9 0.2
Ana Yeterliliği Oranı 14.3 16.7 16.9 16.9 2.6 0.2

(1)Karşılaştırılabilir olması için 2018 toplam kredi rakamı finansal kiralama alacaklarını ve gerçeğe uygun değer farkı kar zarara yansıtılan finansal varlıklar içermemektedir.
(2) Operasyonel Gider/Gelir hesaplamasında; 1&2 Grup kredi karşılıklarıyla ilgili uzun YP pozisyonundan kaynaklanan kambiyo karı ve AKBANK serbest karşılık iptali etkisi hariçtir.

Bilanço

      Payı (%) Payı (%)
(TL mio) 2018 2019 2018 2019
Nakit değ. ve Bankalardan Alacaklar 49,618 47,901 14.0 12.4
Menkul Kıymetler 56,782 83,602 16.0 21.6
Krediler (net) (1) 201,332 214,471 56.8 55.4
Diğer 46,950 41,199 13.2 10.6
Toplam Aktifler 354,682 387,172    
Mevduat 208,630 244,712 58.8 63.2
Alınan Krediler ve İhraç Edilen Menkuller 61,506 53,755 17.3 13.9
Repo 14,275 10,107 4.0 2.6
- TL Repo 3,918 763 1.1 0.2
- YP Repo 10,357 9,343 2.9 2.4
Diğer 26,484 24,236 7.6 6.3
Özkaynak 43,787 54,362 12.3 14.0
Toplam Pasifler ve Özkaynak 354,682 387,172    

(1)Karşılaştırılabilir olması için 2018 toplam kredi rakamı finansal kiralama alacaklarını ve gerçeğe uygun değer farkı kar zarara yansıtılan finansal AKBANK varlıklar içermemektedir.

Gelir/Gider Tablosu

(TL mio) 2018 2019 Değişim (%)
Faiz Geliri 35,445 36,498 3.0
Faiz Gideri (19,849) (19,560) (1.5)
Net Faiz Geliri 15,596 16,938 8.6
Ticari Kar (Zarar) (637) (1,146) -
- Sermaye Piyasası İşlemleri Kar/Zarar (1,112) 296 -
- Diğer 475 (1,442) -
Net Takip Maliyeti (5,765) (5,975) 3.7
Ücret ve Komisyonlar (Net) 3,718 4,958 33.4
Faaliyet Giderleri (5,802) (6,882) 18.6
Diğer Gelirler 418 224 (46.5)
Diğer Karşılıklar (1) (391) (1,190) -
Vergi Öncesi Kar 7,136 6,927 (2.9)
Verhi (1,427) (1,574) 10.3
Net Kar 5,709 5,352 (6.2)

(1) 2019 rakamları, yaklaşık. 940 mio TL LYY MtM düzeltmesini ve 100 mio TL serbest karşılığı içermektedir.

 
 
Bu yardımcı oldu mu? Evet Hayır