Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.
 
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 
Ara

Konsolide finansal göstergeler 

Kısaca Sonuçlar

Karlılık (%) 2020 1Ç21 1Y21 9A21
Özkaynak Karlılığı 10.9 12.9 12.8 14.9
Özkaynak Karlılığı, Çeyreksel 12.1 12.9 12.9 18.7
Aktif Karlılığı 1.4 1.6 1.6 1.8
Aktif Karlılığı, Çeyreksel 1.5 1.6 1.6 2.3
Swap Gid. Dahil Net Faiz Marjı 4.12 2.40 2.58 2.76
Swap Gid. Dahil Net Faiz Marjı, Çeyreksel 3.61 2.40 2.74 3.11
Operasyonel Gid./Gelir (1) 33.8 40.0 39.8 38.1
Operasyonel Gid./Gelir, Çeyreksel 38.5 40.0 39.6 35.4
(%)        
Toplam Kredi/Mevduat (2) 94 95 94 93
TL(3) 153 147 147 139
YP 47 51 49 49
Kaldıraç (x) 7.6 8.2 8.0 8.4
Aktif Kalitesi (%)        
Takipteki Kredi Oranı 6.2 5.8 5.5 5.2
Takipteki Kredi Karşılık Oranı 62.4 63.7 65.2 66.6
2. Aşama/ Toplam Brüt Kredi 9.4 9.5 11.1 9.6
2. Aşama Karşılık Oranı 16.4 16.8 16.1 15.2
Net Kredi Maliyeti 2.27 1.01 0.79 0.52
Net Kredi Maliyeti, Çeyreksel 1.06 1.01 0.59 0.02
Sermaye Yeterlilik Oranları (4) (%)        
SYR 19.8 18.5 20.0 19.4
Çekirdek Sermaye 16.9 15.5 16.0 15.5
Ana Sermaye 16.9 15.5 16.0 15.5

(1) Operasyonel Gider/Gelir hesaplamasında; 1&2 Grup kredi karşılıklarıyla ilgili uzun YP pozisyonundan kaynaklanan kambiyo karı, LYY riskten korunması hariç bırakılmıştır. 2020 yılı için 71 mio TL tutarındaki sigorta cezası ve 117 mio TL tutarındaki BDDK cezası etkisi de hariç bırakılmaktadır.
(2) Konsolide olmayan verilerdir. TL Kredi/Mevduat oranına TL bono ihraçları ve POS bakiyeleri dahildir.
(3) Düzenlemeler hariç: 1Y21 ve 9A21 için risk ağırlıklı kalemler hesaplamasında son 12 ay ortalama, 1Ç21 ve 2020 için menkullerin gerçeğe uygun değerleme farkları & risk ağırlıklı kalemler hesaplamasında son 12 ay ortalama, döviz kuru dikkate alınmıştır

Bilanço

  2020 1Y21 9A21 Çeyreksel (%) Yıllık (%)
Konsolide (TL mio)          
Nakit değ. Ve Bankalardan Alacaklar 60,576 84,320 103,936 23 72
Menkul Kıymetler 101,926 115,052 125,095 9 23
TL 59,540 62,774 74,239 18 25
YP (USD) 5,713 6,023 5,728 (5) 0
Krediler (net) 262,658 289,481 311,975 8 19
TL 170,310 182,585 202,775 11 19
YP (USD) 12,447 12,315 12,299 0 (1)
Diğer 53,157 48,986 49,367 1 (7)
Toplam Aktifler 478,317 537,839 590,372 10 23
Mevduat 292,519 326,905 349,747 7 19
TL 108,362 122,693 142,832 16 32
YP (USD) 24,821 23,526 23,283 (1) (6)
Alınan Krediler ve İhraç Edilen Menkuller 66,287 76,488 75,583 (1) 14
Repo 20,907 32,111 59,002 84 182
Diğer 35,679 35,024 35,985 3 1
Özkaynak 62,924 67,311 70,256 4 12
Toplam Pasifler ve Özkaynak 478,317 537,839 590,372 10 23

Gelir/Gider Tablosu

Konsolide (TL mio) 2Ç21 3Ç21 Çeyreksel(%) 9A20 9A21 Yıllık(%)
Swap Gideri Dahil Net Faiz Geliri 3,368 4,134 23 12,830 10,284 (20)
Net Faiz Geliri 5,337 6,664 25 15,134 16,194 7
TÜFE’li menkul geliri 1,728 2,748 59 2,172 5,564 156
Swap Gideri (1,969) (2,530) 28 (2,304) (5,910) 157
Ücret ve Komisyonlar (Net) 1,348 1,524 13 3,475 4,334 25
Ticari Kar (Zarar) 1,494 1,222 (18) 3,201 4,748 48
LYY riskten korunma k /(z) 436 243 (44) 1,013 1,784 76
Beklenen zarar karşılıkları isten korunma k/(z) 154 20 (87) 785 236 (93)
Diğer 905 959 6 1,403 2,728 94
Diğer Gelirler 59 79 34 183 405 121
Faaliyet Giderleri (2,240) (2,364) 6 (5,940) (6,691) 13
Karşılıklar Öncesi Gelir 4,029 4,595 14 13,749 13,079 (5)
Beklenen Zarar Karşılıkları (427) (14) - (4,800) (1,137) (76)
Aşama 1+2 (net) (185) 329 - (2,307) (371) (84)
Aşama 3 (517) (615) 19 (2,450) (1,753) (28)
Aşama 3 Tahsilatlar 430 293 (32) 742 1.223 65
Kur Etkisi (tamamıyla riskten korunmuş) (154) (20) (87) (785) (236) (70)
Diğer Karşılıklar (559) (274) (51) (3.044) (2.034) (33)
LYY MtM Etkisi (548) (239) (56) (2.341) (1.990) (15)
Serbest Karşılıklar - - - (500) -
Diğer (11) (35) 203 (203) (45) (78)
Vergi Öncesi Kar 3.043 4.307 42 5.907 9.908 68
Vergi (937) (1.098) 17 (1.498) (2.564) 71
Net Kar 2.106 3.209 52 4.409 7.344 67
 
 
Bu yardımcı oldu mu? Evet Hayır