Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.
 
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 
Ara

Konsolide finansal göstergeler 

Kısaca Sonuçlar

Karlılık (%) 1Ç21 1Y21 9A21 2021 1Ç22
Özkaynak Karlılığı 12,9 12,8 14,9 17,9 38,6
   Özkaynak Karlılığı, Çeyreksel 12,9 12,9 18,7 26,2 38,6
Aktif Karlılığı 1,6 1,6 1,8 2,1 4
   Aktif Karlılığı, Çeyreksel 1,6 1,6 2,3 2,8 4
Swap Gid. Dahil Net Faiz Marjı 2,48 2,71 2,96 3,23 5,05
   Swap Gid. Dahil Net Faiz Marjı, Çeyreksel 2,48 2,92 3,44 4,04 5,05
Operasyonel Gid./Gelir (1) 40 39,8 38,1 34,8 23,5
   Operasyonel Gid./Gelir, Çeyreksel 40 39,6 35,4 29,6 23,5
(%)   94 93 86  
Toplam Kredi/Mevduat (2) 95 147 139   88
   TL(3) 147     142 133
   YP 51 49 49 47 53
Kaldıraç (x) 8,2 8 8,4 10 9,4
Aktif Kalitesi (%)          
Takipteki Kredi Oranı 5,8 5,5 5,2 4,5 4
Takipteki Kredi Karşılık Oranı 63,7 65,2 66,6 65,3 65,7
2. Aşama/Toplam Brüt Kredi 9,5 11,1 9,6 9,9 8,7
2. Aşama Karşılık Oranı 16,8 16,1 15,2 14 14,3
Net Kredi Maliyeti 1,01 0,79 0,52 1,06 1,07
   Net Kredi Maliyeti, Çeyreksel 1,01 0,59 0,02 2,46 1,07
Net Kredi Maliyeti (Kur etkisi hariç) 0,92 0,64 0,41 0,44 0,72
   Net Kredi Maliyeti (Kur etkisi hariç), Çeyreksel 0,92 0,37 (0.01) 0,53 0,72
SermayeYeterlilik Oranları (4) (%)          
SYR 18,5 20 19,4 17,2 17,7
Çekirdek Sermaye 15,5 16 15,5 12,9 14,4
Ana Sermaye 15,5 16 15,5 12,9 14,4

(1) Operasyonel Gider/Gelir hesaplamasında; 1&2 Grup kredi karşılıklarıyla ilgili uzun YP pozisyonundan kaynaklanan kambiyo karı, LYY riskten korunması hariç bırakılmıştır. 2020 yılı için 71 mio TL tutarındaki sigorta cezası ve 117 mio TL tutarındaki BDDK cezası etkisi de hariç bırakılmaktadır.
(2) Konsolide olmayan verilerdir. TL Kredi/Mevduat oranına TL bono ihraçları ve POS bakiyeleri dahildir.
(3) Düzenlemeler hariç: 1Y21 ve 9A21 için risk ağırlıklı kalemler hesaplamasında son 12 ay ortalama, 1Ç21 ve 2021 için menkullerin gerçeğe uygun değerleme farkları & risk ağırlıklı kalemler hesaplamasında son 12 ay ortalama, 1Ç22 için menkullerin gerçeğe uygun değerleme farkları & risk ağırlıklı kalemler hesaplamasında 2021 ortalama döviz kuru dikkate alınmıştır.

Bilanço

  2021 1Ç22 YBB (%)
Konsolide (TL mio)      
Nakit değ.Ve Bankalardan Alacaklar 148,206 146,316 (1)
Menkul Kıymetler 156,363 181,667 16
   TL 80,501 96,228 20
   YP (USD) 5,692 5,837 3
Krediler (net) 378,053 442,522 17
   TL 221,504 263,527 19
   YP (USD) 11,745 12,229 4
Diğer 80,176 79,978 -
Toplam Aktifler 762,798 850,483 11
Mevduat 453,551 514,981 14
   TL 151,449 197,767 31
   YP (USD) 22,665 21,672 (4)
Alınan Krediler ve İhraç Edilen Menkuller 108,982 107,172 (2)
Repo 64,637 67,949 5
Diğer 59,669 69,710 17
Özkaynak 75,959 90,671 19
Toplam Pasifler ve Özkaynak 762,798 850,483 11

Gelir/Gider Tablosu

Konsolide (TL mio) 1Ç21 2Q21 3Ç21 4Ç21 1Ç22 Çeyreksel(%) Yıllık(%)
Swap Gideri Dahil Net Faiz Geliri 2,872 3,604 4,571 6,369 9,411 48 228
  Net Faiz Geliri 4,193 5,337 6,664 8,155 11,559 42 176
    TÜFE’li menkul geliri 1,088 1,728 2,748 3,140 5,591 78 414
  Swap Gideri (1,321) (1,733) (2,092) (1,786) (2,148) 20 63
Ücret ve Komisyonlar (Net) 1,462 1,348 1,524 1,745 2,048 17 40
Ticari Kar (Zarar) 1,941 1,259 785 9,763 5,712 (41) 194
  LYY riskten korunma k /(z) 1,105 436 243 5,468 1,627 (70) 47
  Beklenen zarar karşılıkları isten korunma k/(z) 62 154 20 1,699 366 (78) 493
  Diğer 774 669 522 2,597 3,720 43 381
Diğer Gelirler 267 59 79 169 276 63 3
Faaliyet Giderleri (2,087) (2,240) (2,364) (3,215) (3,600) 12 73
Karşılıklar Öncesi Gelir 4,455 4,029 4,595 14,831 13,846 (7) 211
Beklenen Zarar Karşılıkları (697) (427) (14) (2,168) (1,123) (48) 61
  Aşama 1+2 (net) (515) (185) 329 967 (265) - (48)
  Aşama 3 (621) (517) (615) (1,917) (1,153) (40) 86
  Aşama 3 Tahsilatlar 500 430 293 481 661 37 32
  Kur Etkisi (tamamıyla riskten korunmuş) (62) (154) (20) (1,699) (366) (78) 493
Diğer Karşılıklar (1,201) (559) (274) (5,930) (2,059) (65) 71
  LYY MtM Etkisi (1,203) (548) (239) (5,537) (1,518) (73) 26
  Serbest Karşılıklar - - - (250) - - -
  Diğer 2 (11) (35) (144) (541) 277 -
Vergi Öncesi Kar 2,557 3,043 4,307 6,733 10,664 58 317
Vergi (529) (937) (1,098) (1,949) (2,615) 34 395
Net Kar 2,028 2,106 3,209 4,784 8,049 68 297
 
 
Bu yardımcı oldu mu? Evet Hayır