Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 
Ara

Konsolide finansal göstergeler 

Kısaca Sonuçlar

Karlılık (%) 1Y21 9A21 2021 1Y22 9A22
Özkaynak Karlılığı 12,8 14,9 17,9 47,1 51,5
Özkaynak Karlılığı, Çeyreksel 12,9 18,7 26,2 54,2 59,6
Aktif Karlılığı 1,6 1,8 2,1 4,9 5,6
Aktif Karlılığı, Çeyreksel 1,6 2,3 2,8 5,7 6,7
Swap Gid. Dahil Net Faiz Marjı 2,71 2,96 3,23 6,16 7,09
Swap Gid. Dahil Net Faiz Marjı, Çeyreksel 2,92 3,44 4,04 7,16 8,63
Operasyonel Gid./Gelir (1) 39,8 38,1 34,8 18,4 18,2
Operasyonel Gid./Gelir, Çeyreksel 39,6 35,4 29,6 16,4 18
(%)          
Toplam Kredi/Mevduat (2) 94 93 86 80 81
TL(2) 147 139 142 122 119
YP 49 49 47 47 46
Kaldıraç (x) 8 8,4 10 9,6 8,5
Aktif Kalitesi (%)          
Takipteki Kredi Oranı 5,5 5,2 4,5 3,5 3,3
Takipteki Kredi Karşılık Oranı

65,2

66,6 65,3 68,2 68,8
2. Aşama/Toplam Brüt Kredi 11,1 9,6 9,9 7,8 7,5
2. Aşama Karşılık Oranı 16,1 15,2 14 15,5 15,5
Net Kredi Maliyeti 0,79 0,52 1,06 0,85 0,78
Net Kredi Maliyeti, Çeyreksel 0,59 0,02 2,46 0,65 0,66
Net Kredi Maliyeti (Kur etkisi hariç) 0,64 0,41 0,44 0,51 0,49
Net Kredi Maliyeti (Kur etkisi hariç), Çeyreksel 0,37 (0.01) 0,53 0,32 0,45
SermayeYeterlilik Oranları (3) (%)          
SYR 20 19,4 17,2 18 19,3
Çekirdek Sermaye 16 15,5 12,9 14,7 16,1
Ana Sermaye 16 15,5 12,9 14,7 16,1

(1) Operasyonel Gider/Gelir hesaplamasında; 1&2 Grup kredi karşılıklarıyla ilgili uzun YP pozisyonundan kaynaklanan kambiyo karı, LYY riskten korunması hariç bırakılmıştır.
(2) Konsolide olmayan verilerdir. TL Kredi/Mevduat oranına TL bono ihraçları ve POS bakiyeleri dahildir.
(3) Düzenlemeler hariç: 1Y21 için risk ağırlıklı kalemler hesaplamasında son 12 ay ortalama, 2021 için menkullerin gerçeğe uygun değerleme farkları & risk ağırlıklı kalemler hesaplamasında son 12 ay ortalama, 1Y22 ve 9A22 için risk ağırlıklı kalemler hesaplamasında 2021 sene sonu döviz kuru dikkate alınmıştır.

Bilanço

  2021 9A22 YBB (%)
Konsolide (TL mio)      
Nakit değ.Ve Bankalardan Alacaklar 148,206 189,280 28
Menkul Kıymetler 156,363 239,039 53
TL 80,501 140,263 74
YP (USD) 5,692 5,334 (6)
Krediler (net) 378,053 539,245 43
TL 221,504 342,045 54
YP (USD) 11,745 10,649 (9)
Diğer 80,176 101,433 27
Toplam Aktifler 762,798 1,068,998 40
Mevduat 453,551 668, 958 47
TL 151,449 282,267 86
YP (USD) 22,665 20,881 (8)
Alınan Krediler ve İhraç Edilen Menkuller 108,982 137,788 26
Repo 64,637 49,239 (24)
Diğer 59,669 86,810 45
Özkaynak 75,959 126,202 66
Toplam Pasifler ve Özkaynak 762,798 1,068,998 40

Gelir/Gider Tablosu

Konsolide (TL mio) 2Ç22 3Ç22 Çeyreksel(%) 9A21 9A22 Yıllık (%)
Swap Gideri Dahil Net Faiz Geliri 15,038 20,085 34 11,047 44,534 303
Net Faiz Geliri 16,747 21,877 31 16,194 50,183 210
TÜFE’li menkul geliri 9,579 14,228 49 5,564 29,399 428
Swap Gideri (1,709) (1,792) 5 (5,146) (5,649) 10
Ücret ve Komisyonlar (Net) 2,579 3,105 20 4,334 7,732 78
Ticari Kar (Zarar) 7,149 5,558 (22) 3,984 18,420 362
LYY riskten korunma k /(z) 1,835 - - 1,784 3,462 94
Beklenen zarar karşılıkları isten korunma k/(z) 394 270 (31) 236 1,030 337
Diğer 4,920 5,288 7 1,965 13,928 609
Diğer Gelirler 349 363 4 405 987 144
Faaliyet Giderleri (4,058) (5,157) 27 (6,691) (12,815) 92
Karşılıklar Öncesi Gelir 21,058 23,955 14 13,079 58,859 350
Beklenen Zarar Karşılıkları (780) (871) 12 (1,137) (2,774) 144
Aşama 1+2 (net) (391) (320) (18) (371) (976) 163
Aşama 3 (824) (684) (17) (1,753) (2,660) 52
Aşama 3 Tahsilatlar 829 402 (51) 1,223 1,892 55
Kur Etkisi (tamamıyla riskten korunmuş) (394) (270) (31) (236) (1,030) 337
Diğer Karşılıklar (2,328) (350) (85) (2,034) (4,737) 133
LYY MtM Etkisi (1,946) - - (1,990) (3,464) 74
Serbest Karşılıklar - - - - - -
Diğer (382) (350) (8) (45) (1,273) -
Vergi Öncesi Kar 17,950 22,733 27 9,908 51,348 418
Vergi (4,843) (5,677) 17 (2,564) (13,125) 412
Net Kar 13,107 17,066 30 7,344 38,223 420
 
 
Bu yardımcı oldu mu? Evet Hayır