Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 
Ara

Konsolide finansal göstergeler 

Özet Sonuçlar

Karlılık (%) 2021 1Ç22 1Y22 9A22 2022
Özkaynak Karlılığı 17,9 38,6 47,1 51,5 54,7
Özkaynak Karlılığı, Çeyreksel 26,2 38,6 54,2 59,6 62,3
Aktif Karlılığı 2,1 4 4,9 5,6 6,2
Aktif Karlılığı, Çeyreksel 2,8 4 5,7 6,7 7,9
Swap Gid. Dahil Net Faiz Marjı 3,23 5,05 6,16 7,09 8,25
Swap Gid. Dahil Net Faiz Marjı, Çeyreksel 4,04 5,05 7,16 8,63 11,12
Operasyonel Gid./Gelir (1) 34,8 23,5 18,4 18,2 19
Operasyonel Gid./Gelir, Çeyreksel 29,6 23,5 16,4 18 19,4
(%)          
Toplam Kredi/Mevduat (2) 86 88 80 81 82
TL(2) 142 133 122 119 106
YP 47 53 47 46 51
Kaldıraç (x) 10 9,4 9,6 8,5 7,5
Aktif Kalitesi (%)          
Takipteki Kredi Oranı 4,5 4 3,5 3,3 2,8
Takipteki Kredi Karşılık Oranı 65,3 65,7 68,2 68,8 67,6
2. Aşama/Toplam Brüt Kredi 9,9 8,7 7,8 7,5 6,6
2. Aşama Karşılık Oranı 14 14,3 15,5 15,5 16,4
Net Kredi Maliyeti 1,06 1,07 0,85 0,78 0,81
Net Kredi Maliyeti, Çeyreksel 2,46 1,07 0,65 0,66 0,89
Net Kredi Maliyeti (Kur etkisi hariç) 0,44 0,72 0,51 0,49 0,54
Net Kredi Maliyeti (Kur etkisi hariç), Çeyreksel 0,53 0,72 0,32 0,45 0,66
SermayeYeterlilik Oranları (3) (%)          
SYR 17,2 17,7 18 19,3 20,8
Çekirdek Sermaye 12,9 14,4 14,7 16,1 17,7
Ana Sermaye 12,9 14,4 14,7 16,1 17,7

(1) Operasyonel Gider/Gelir hesaplamasında; 1&2 Grup kredi karşılıkları ile ilgili kur korumasından kaynaklanan kambiyo kar/zarar etkisi hariçtir
(2) Konsolide olmayan verilerdir. TL Kredi/Mevduat oranına TL bono ihraçları ve POS bakiyeleri dahildir
(3)Düzenlemeler hariç: 2021 ve 1Ç22 için menkullerin gerçeğe uygun değerleme farkları & risk ağırlıklı kalemler hesaplamasında 2021 ortalama döviz kuru; 1Y22, 9A22 ve 2022 için menkullerin gerçeğe uygun değerleme farkları & risk ağırlıklı kalemler hesaplamasında ise 2021 yıl sonu döviz kuru dikkate alınmıştır

Bilanço

  2021 9A22 2022 Çeyreksel (%) Yıllık (%)
Konsolide (TL mio)          
Nakit değ.Ve Bankalardan Alacaklar 148,206 189,280 167,376 (12) 13
Menkul Kıymetler 156,363 239,039 280,542 17 79
TL 80,501 140,263 183,659 31 128
YP (USD) 5,692 5,334 5,181 (3) (9)
Krediler (net) 378,053 539,245 594,203 10 57
TL 221,504 342,045 393,861 15 78
YP (USD) 11,745 10,649 10,714 1 (9)
Diğer 80,176 101,433 105,173 4 31
Toplam Aktifler 762,798 1,068,998 1,147,294 7 50
Mevduat 453,551 668, 958 721,562 8 59
TL 151,449 282,267 370,274 31 144
YP (USD) 22,665 20,881 18,787 (10) (17)
Alınan Krediler ve İhraç Edilen Menkuller 108,982 137,788 117,681 (15) 8
Repo 64,637 49,239 62,524 27 (3)
Diğer 59,669 86,810 91,920 6 54
Özkaynak 75,959 126,202 153,606 22 102
Toplam Pasifler ve Özkaynak 762,798 1,068,998 1,147,294 7 50

Gelir/Gider Tablosu

Konsolide (TL mio) 1Ç22 2Ç22 3Ç22 4Ç22 Çeyreksel(%) 2021 2022 Yıllık(%)
Swap Gideri Dahil Net Faiz Geliri 9,411 15,038 20,085 28,009 39 17,416 72,543 317
Net Faiz Geliri 11,559 16,747 21,877 28,901 32 24,348 79,084 225
TÜFE’li menkul geliri 5,591 9,579 14,228 21,903 54 8,704 51,302 489
Swap Gideri (2,148) (1,709) (1,792) (891) (50) (6,932) (6,541) (6)
Ücret ve Komisyonlar (Net) 2,048 2,579 3,105 4,156 34 6,079 11,888 96
Ticari Kar (Zarar) 5,712 7,149 5,558 4,925 (11) 13,747 23,345 70
LYY riskten korunma k /(z) 1,627 1,835 - - - 7,251 3,462 (52)
Beklenen zarar karşılıkları isten korunma k/(z) 366 394 270 340 26 1,935 1,370 (29)
Diğer 3,720 4,920 5,288 4,585 13 4,561 18,513 306
Diğer Gelirler 276 349 363 316 (13) 573 1,303 127
Faaliyet Giderleri (3,600) (4,058) (5,157) (7,611) 48 (9,906) (20,426) 106
Karşılıklar Öncesi Gelir 13,846 21,058 23,955 29,795 24 27,910 88,654 218
Beklenen Zarar Karşılıkları (1,123) (780) (871) (1,300) 49 (3,305) (4,074) 23
Aşama 1+2 (net) (265) (391) (320) (844) 164 596 (1,820) (406)
Aşama 3 (1,153) (824) (684) (921) 35 (3,670) (3,581) (2)
Aşama 3 Tahsilatlar 661 829 402 805 100 1,705 2,697 58
Kur Etkisi (tamamıyla riskten korunmuş) (366) (394) (270) (340) 26 (1,935) (1,370) (29)
Diğer Karşılıklar (2,059) (2,328) (350) 428 (222) (7,965) (4,309) (46)
LYY MtM Etkisi (1,518) (1,946) - - - (7,527) (3,464) (54)
Serbest Karşılıklar - - - - - (250) - -
Diğer (541) (382) (350) 428 (222) (188) (845) 349
Vergi Öncesi Kar 10,664 17,950 22,733 28,923 27 16,640 80,271 382
Vergi (2,615) (4,843) (5,677) (7,120) 26 (4,513) (20,245) 349
Net Kar 8,049 13,107 17,066 21,803 28 12,127 60,026 395
 
 
Bu yardımcı oldu mu? Evet Hayır