Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 
Ara

Türkiye'nin ekonomik ve mali gelişmeleri 

Sanayi üretimi ana eğiliminde güç kaybı devam ediyor
10 Temmuz 2024

Sanayi Üretim Endeksi (SÜE), mayısta aylık %1,7 artarken, yıllık %2,4 yükseldi. Geçen ayki notumuzda köprü günü kaynaklı teknik toparlanma nedeniyle mayısta SÜE’de nisan ayındaki düşüşün ardından artış beklentimizi dile getirmiştik. Ne var ki, SÜE’deki aylık artış, köprü günü kaynaklı beklenen teknik toparlanmadan (tahmini 3,5 puan civarında) daha zayıf kaldı. Bu durum, öncü göstergelerin de işaret ettiği üzere ana eğilimin zayıfladığı anlamına geliyor. Mayıs artışının nisandaki düşüşü telafi etmekten uzak kalışı sanayi sektörü faaliyetlerindeki yavaşlamaya dair önemli bir işaret oldu ve nisan-mayıs döneminde üretim ilk çeyrek düzeyinin %3,4 altında kaldı.

Sanayi Üretimi Raporu için tıklayınız.

 

Yıllık enflasyon gerilemeye başlarken, enflasyon eğilimindeki iyileşmenin kalıcılığı takip edilecek
03 Temmuz 2024

Haziranda tüketici fiyatları %1,64 oranında artarak piyasa beklentilerinin oldukça altında kaldı. Yıllık enflasyon %75,4’ten %71,6’ya gerileyerek TCMB tahmin bandı orta noktasının (≈ %71,9) altında gerçekleşti. Yılın ilk yarısında TÜFE birikimli olarak %24,73 artmış oldu. Mevsimsellikten arındırılmış verilerle TÜFE ve çekirdek göstergelerin enflasyon eğiliminde belirgin bir düşüş kaydedildi.

Makro Enflasyon Raporu için tıklayınız.

 

Bayram tatillerinden etkilenen dış denge oynak bir seyir izliyor
03 Temmuz 2024

Ticaret Bakanlığı’nın geçici verilerine göre, haziran ayında ihracat yıllık bazda %10,6 azalışla 18,6 milyar $, ithalat ise yıllık %4,1 azalışla 25,0 milyar $ olarak gerçekleşti. Böylelikle dış ticaret dengesi haziranda 6,4 milyar $ açık verirken, 12 aylık birikimli dış ticaret açığı 87,1 milyar $’dan 88,3 milyar $’a yükseldi

rapor için tıklayınız.

 

İmalat sanayinde üretim ve istihdam zayıflıyor
01 Temmuz 2024

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) haziranda 47,9 ile bu yılki en düşük değerini aldı.

PMI raporu için tıklayınız.

 

TCMB attığı makroihtiyati adımları sonrası beklemede
27 Haziran 2024

TCMB, haziran ayında politika faizini beklentilere paralel olarak %50’de sabit tuttu.

TCMB Kararı için tıklayınız.

 

İç talep yavaşlıyor, fiyat artışları hız kesiyor
24 Haziran 2024

İmalat sanayiinde son aylardaki yavaşlama haziran itibarıyla devam ediyor.

İktisadi Yönelim Anketi ve Sektörel Güven Endeksleri için tıklayınız.

 

Kurumlar vergisi gelirlerindeki dönemsel artış bütçeye belirgin katkı yaptı
20 Haziran 2024

Merkezi yönetim bütçe dengesi mayıs ayında 219,4 milyar TL, faiz dışı olarak ise 330,1 milyar TL fazla verdi. Böylelikle, ilk beş ayda bütçe açığı 472 milyar TL’ye, 12 aylık birikimli olarak 1,58 trilyon TL’ye geriledi.

Bütçe Dengesi raporu için tıklayınız.

 

Döviz kuru beklentisindeki iyileşme enflasyon beklentilerine yansımıyor
14 Haziran 2024

Son dönemde döviz kurundaki yatay seyir, kur beklentilerini aşağı çekmeye devam ediyor. Yıl sonu döviz kuru beklentisi 38,8’den 37,8’e, 12 ay sonrası kur beklentisi ise 41,8’den 41,4’e geriledi. Politika duruşu ve büyümeye ilişkin beklentiler ise geçen aya göre değişmedi. Buna rağmen, enflasyon beklentilerinde belirgin bir değişim gerçekleşmedi.

Piyasa katılımcıları anketi raporu için tıklayınız.

 

Cari denge nisanda bozulmaya devam etti; mayısta ise düzeltme görülecek
10 Haziran 2024

Cari işlemler dengesi nisan ayında 5,3 milyar $ ile beklentilerin altında açık verdi. 12 aylık birikimli açık ise sınırlı artışla 31,5 milyar $’a yükseldi.

Ödemeler Dengesi Raporu için tıklayınız.

 

İlk çeyrekte büyümeyi hem iç talep hem net ihracat sürükledi
31 Mayıs 2024

Gayri safi yurt içi hâsıla (GSYİH) ilk çeyrekte %5,7 ile beklentimiz ve piyasa beklentileriyle uyumlu bir artış kaydetti. Çeyrekten çeyreğe büyüme ise %2,4 ile oldukça güçlü seyretti. Bu güçlü çeyreklik eğilimin ardından yakın dönemdeki sıkılaştırma adımlarının ikinci çeyrekte yavaşlama getirip getirmeyeceği sorusu önem kazanıyor.

rapor için tıklayınız.

 

Dezenflasyon patikası büyük ölçüde korundu
09 Mayıs 2024

Tahminler

TCMB, 2024-II Enflasyon Raporunda 2024 yıl sonu enflasyon tahminini %36’dan %38’e yükseltirken, 2025 ve 2026 sonu tahminlerini sırasıyla %14 ve %9’da sabit tuttu (Grafik 1). Tahmin etrafındaki belirsizlik aralığı 2024 yıl sonu için %34-%42 olarak belirlenirken, 2025 için %7-%21 olarak korundu.

2024-II Enflasyon Raporu tıklayınız.

 

Makro: Enflasyon eğilimi ücret ve yönetilen fiyat artışlarıyla ivmelendi
05 Şubat 2024

Ocakta tüketici fiyatları %6,7 oranında arttı ve yıllık enflasyon 0,1 puan artışla %64,9’a yükseldi. Ücret ayarlamaları ve geriye dönük endeksleme kapsamındaki yönetilen fiyat artışları enflasyon eğiliminde belirgin artışa yol açtı. Emek yoğunluğu yüksek olan hizmetlerde ücret artışının etkileri daha yoğun hissedildi.
Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarına dair riskler önemini koruyor. Yayılım endeksleri halen yüksek düzeylerde seyrediyor. TÜFE’nin 5-basamak kırılımındaki alt kalemlerinin aylık enflasyon dağılımı, geçen temmuz ayındakine benzer bir görüntüyle enflasyon-ücret/yönetilen fiyat sarmalının sürdüğünü gösteriyor.
Mevcut parasal ve mali duruş altında enflasyonun yılsonunda tahmin bandı içerisinde kalma ihtimalini düşük görüyoruz. Zira mevcut koşullar TCMB’nin baz senaryosuna göre hem talep hem maliyet yönünden daha enflasyonist bir tablo ortaya koyuyor. Buna rağmen, TCMB’nin son basın duyurusu ilave faiz artırımından ziyade mevcut faiz düzeyinin uzun süre korunacağı sinyalini veriyor. (i) Politika faizinin yıl sonuna kadar %45 düzeyinde sabit tutulacağı, (ii) maliye politikasının geçen yıldakine benzer bir faiz dışı bütçe açığıyla destekleyici bir duruş sergileyeceği, (iii) döviz kurundaki kontrollü değer kaybının yıl boyunca devam edeceği, (iv) Brent petrol fiyatının ortalama 80$ düzeyinde seyredeceği, (v) birikimli maliyet baskıları nedeniyle seçim sonrasında hanehalkı elektrik ve doğal gaz fiyatlarında oldukça yüksek bir artışa gidileceği, (vi) yıl ortasında asgari ücrete ilave ayarlama yapılmayacağı, (vii) yıl genelinde büyümenin 2023 yılı son enflasyon raporu projeksiyonlarına kıyasla daha ılımlı bir ölçüde yavaşlayacağı varsayımları altında modellerimizin ortalaması %45’e yakın (%41,4-%47,6 aralığında) bir yılsonu enflasyon tahminine işaret ediyor.
Bu varsayımlara kıyasla daha sıkı bir makro politika duruşu belirlenmesi halinde tahminimizi aşağı yönlü güncelleyebiliriz. Buna karşılık, seçim sonrası için öngördüğümüz enerji fiyat ayarlamalarının ücretlerde ilave ayarlama ihtiyacı doğurma ihtimalini baz tahminimiz üzerinde önemli bir yukarı yönlü risk unsuru olarak değerlendiriyoruz.

Makro Enflasyon Raporu için tıklayınız.

 

Makro: Bütçe dengesinde açılma sürüyor
16 Ekim 2023

Merkezi yönetim bütçe dengesi eylül ayında 129,2 milyar TL açık verirken, Ocak-Eylül döneminde bütçe açığı 512,6 milyar TL oldu. Son 12 aylık dönemde birikimli açık ise 610 milyar TL’ye (milli gelire oranla %2,7) yükseldi.

Bütçe Dengesi raporu için tıklayınız.

 

Makro: İmalat sanayiinde bir miktar toparlanma görülüyor
02 Ekim 2023

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) eylül ayında 0,6 puan artışla 49,6’ya yükseldi. tıklayınız.

 

İlk çeyrekte büyüme öncü göstergelerin ima ettiğinden daha zayıf
31 Mayıs 2023

Yılın ilk çeyreğinde milli gelir beklentimizin oldukça altında bir büyüme kaydederken, büyümenin kaynağı iç talep olmaya devam etti.

Büyüme Raporu için tıklayınız.

 
 
Bu yardımcı oldu mu? Evet Hayır