Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 
Ara

Ana sözleşme 

Akbank Türk Anonim Şirketi ana sözleşmesi

  • Türk Anonim Şirketi Esas Mukavelenamesi 6 fasıldan oluşmaktadır;
  • Kuruluş, unvan, kurucular, maksat, merkez, müddet
  • Sermaye, sermayenin ödeme şekil ve şartları azaltılıp çoğaltılması, hisse senetleri
  • Bankanın idari bünyesi ve teşkilatı
  • Hesap senesi, bilanço, kar ve zarar hesapları, yıllık rapor
  • Safi karın tevzii, ihtiyat akçeleri, karşılıklar
  • Bankanın fesih ve tasfiyesi
 
 
Bu yardımcı oldu mu? Evet Hayır