Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 
Ara

Personel tazminat politikası 

Şirketimiz çalışanlarına yönelik tazminat politikasını belirlerken kendisine 22.05.2003 tarihli 4857 sayılı İş Yasasını referans kabul etmiştir.

Bu çerçevede;

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesi 4857 sayılı yasada öngörülen durumlardan birisi ile sona eren ve belirli süre kıdemi bulunan personele veya personelin ölümü halinde mirasçılarına yasanın 14, 24, 25. maddelerine istinaden, söz konusu personelin çalışma süresi ve ücreti baz alınarak ödenmektedir.

İhbar tazminatı, 4857 sayılı yasanın 17. Maddesine istinaden, işçiye nakden ödenmekte veya işçinin kıdemine göre ön görülen sürelerde işçiye iş sözleşmesinin fesh edileceğinin bildirilmesi suretiyle iş arama izni verilerek de kullandırılabilmektedir.​​​​​

 
 
Bu yardımcı oldu mu? Evet Hayır