Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 
Ara

Uyum başkanı 

Zakir Selim ÖNAL

Bankamız Uyum Başkanı aynı zamanda 5549 sayılı kanun ve bağlı mevzuatı gereğinde Uyum Görevlisi olarak görevini ifa etmektedir.

Uyum Başkanı, 5549 sayılı kanun ve bağlı mevzuatı çerçevesinde banka Uyum Görevlisi olarak ilgili mevzuat uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere gerekli uyumun sağlanması amacıyla oluşturulan uyum programını yürütür ve belirlenen görev ve sorumlulukları ifa eder. Ayrıca, yasal düzenlemelere uyum sağlanmasına yönelik çalışmalarda, bankanın ilgili diğer birimlerinin de rol ve sorumlulukları çerçevesinde rol üstlenmesi, sorumluluk alması, uyum risklerinin değerlendirilmesi, yasal uyumun sağlanması ve sürdürülmesine yönelik planlamaların yapılması, yasal uyum risklerinin ölçülmesi, önceliklendirilmesi, değerlendirilmesi ve Yönetim Kurulu’na raporlanması çalışmalarının gerçekleştirilmesini sağlar.

Kişisel verilerin korumasına ilişkin düzenlemelere uyum sağlanmasına yönelik uyum çalışmalarının etkinliği, yasal yükümlülüklere uyum durumunun izlenmesi ile olası uyum risklerin üst yönetime raporlanması Uyum Başkanı tarafından koordine edilir.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere, bankanın, yurtdışı şube ve konsolidasyona tabi ortaklıklarıyla ilgili diğer kanun ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılan düzenlemelere uyumunu sağlamak amacıyla gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili yasal otoritelerle iletişim kurulması gerektiği hallerde Uyum Başkanı da sürece dahil olur.

Akbank Uyum Başkanı görevini Zakir Selim Önal sürdürmektedir.

 
 
Bu yardımcı oldu mu? Evet Hayır