Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 
Ara

Genel kurul dokümanları 

Genel kurul bilgilendirme:

Bankamız Yönetim Kurulu’nun 01.03.2023 tarihinde yaptığı toplantıda; Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 28 Mart 2023 Salı günü saat 14:00’da gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere Sabancı Center hizmet binasında yapılmasına karar verilmiştir.

2022 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2022 yılı Denetçi Raporlarının okunması,
4. 2022 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6. 2022 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,
7. Vergi Usul Kanunu’nun geçici 32. maddesi ile mükerrer 298. maddesinin (Ç) fıkrasına uygun olarak yapılan yeniden değerleme işlemine ilişkin özel fonun olağanüstü yedek akçelerden karşılanması hakkında karar alınması,
8. Yönetim Kurulu’nun 16.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işleminin pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi,
11. Denetçinin seçilmesi,
12. 2022 yılında yapılan bağışlar ile ilgili olarak bilgi verilmesi,
13. Banka’nın 2023 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
14. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

Genel kurul iç yönergesi

 

Genel kurul dokümanları:

 
 

 

 

PDF sürümlerini okumak ve yazdırmak için Adobe Acrobat Reader 4.0 veya daha yeni bir sürüme sahip olmalısınız. Adobe Reader'ı şimdi ücretsiz indirin

 
Bu yardımcı oldu mu? Evet Hayır