Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 
Ara

Genel kurul dokümanları 

Genel kurul bilgilendirme:

Bankamız Yönetim Kurulu’nun 28.02.2022 tarihinde yaptığı toplantıda; Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 28 Mart 2022 Pazartesi günü saat 14:00’da gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere Sabancı Center hizmet binasında yapılmasına karar verilmiştir.

2021 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Denetçi Raporlarının okunması,
4. 2021 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6. 2021 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi,
9. Denetçinin seçilmesi,
10. 2021 yılında yapılan bağışlar ile ilgili olarak bilgi verilmesi,
11. Banka’nın 2022 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

Genel kurul iç yönergesi

 

Genel kurul dokümanları:

 
 

 

 

PDF sürümlerini okumak ve yazdırmak için Adobe Acrobat Reader 4.0 veya daha yeni bir sürüme sahip olmalısınız. Adobe Reader'ı şimdi ücretsiz indirin

 
Bu yardımcı oldu mu? Evet Hayır