Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 
Ara

Genel kurul dokümanları 

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 26.02.2024 tarihinde yaptığı toplantıda; Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 22 Mart 2024 Cuma günü saat 14:00'de gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere Sabancı Center hizmet binasında yapılmasına karar verilmiştir.

2023 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi:

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2023 yılı Denetçi Raporlarının okunması,
4 - 2023 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
7 - Alınacak izne ve prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olarak 2023 yılı karının dağıtılması hakkında karar alınması,
8 - Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin (Ç) fıkrasına uygun olarak yapılan yeniden değerleme işlemine ilişkin özel fonun olağanüstü yedek akçelerden karşılanması hakkında karar alınması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi,
11 - Denetçinin seçilmesi,
12 - 2023 yılında yapılan bağışlar ile ilgili olarak bilgi verilmesi,
13 - Banka'nın 2024 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
15 - Güncellenen Banka Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,
16 - Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası hakkında bilgi verilmesi,
17 - Yönetim Kurulu'nun 16.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan ve 31.12.2023 tarihinde sona eren pay geri alım işlemi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Genel kurul iç yönergesi

 
 

 

 

PDF sürümlerini okumak ve yazdırmak için Adobe Acrobat Reader 4.0 veya daha yeni bir sürüme sahip olmalısınız. Adobe Reader'ı şimdi ücretsiz indirin

 
Bu yardımcı oldu mu? Evet Hayır