Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 
Ara

Bağış ve yardım politikası 

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile pay sahiplerimizin bilgisine sunulan ifadede yer aldığı üzere; “Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19uncu maddesinin 5inci fıkrası gereği Ban​​kanın yapabileceği bağış sınırının Genel Kurul’un onayına sunulması gerekmektedir. Bankacılık Kanunu ​gereği bankalar bir mali yılda özkaynaklarının azami %0.4’üne kadar bağış yapabilmekte olup, Genel Kurul’da bağış sınırı için Bankacılık Kanunu hükümlerini dikkate alan bir öneri yapılması beklenmektedir.” Bankamızın 28 Mart 2013 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Banka’nın Bankacılık Kanunu’nun 59uncu maddesi gereğince özkaynaklarının binde dördüne kadar bağış yapabilmesi ile ilgili önerge oya sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.​​

 
 
Bu yardımcı oldu mu? Evet Hayır