Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 
Ara

Kâr dağıtım politikası 

Kâr dağıtım politikası

Akbank’ın kâr payı politikası, ulusal ve/veya global ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olmaması ve Banka’nın özsermaye yeterlilik oranının hedeflenen seviyede olması koşuluyla, dağıtılabilir kârının %40’ına kadar olan bir tutarın, nakit ve/veya pay olarak ortaklara dağıtılmasıdır.

Kâr dağıtım işlemleri, Genel Kurul kararları doğrultusunda ve mevzuatta öngörülen yasal sürelerde tamamlanır.

Bankamızda kâr payı avansı dağıtım uygulaması bulunmamaktadır.​

Kârın tevzii

Bankamızın 2023 yılı faaliyetlerinden sağlanan 66.478.940.241,69 TL.’lik net kârdan;

- Ortaklarımıza 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle Bankamızın ödenmiş sermayesi olan 5.200.000.000 TL.’nin %5’ine tekabül eden 260.000.000 TL. birinci nakit brüt kar payı ve 9.711.000.000 TL. ikinci nakit brüt kar payı olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %191,75’i olan 9.971.000.000 TL. nakit brüt kar payı dağıtılmasına;

- Nakit kar payı ödemelerine 26.03.2024 tarihinden itibaren başlanılmasına,

- "Kanuni Yedek Akçe” olarak toplam 971.100.000 TL. ayrıldıktan sonra kalan kârın “Olağanüstü Yedekler”e tahsis edilmesi, 

karar verilmiştir.

 
 
Bu yardımcı oldu mu? Evet Hayır