Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 
Ara

Kâr dağıtım politikası 

Kâr dağıtım politikası

Akbank’ın kâr payı politikası, ulusal ve/veya global ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olmaması ve Banka’nın özsermaye yeterlilik oranının hedeflenen seviyede olması koşuluyla, dağıtılabilir kârının %40’ına kadar olan bir tutarın, nakit ve/veya pay olarak ortaklara dağıtılmasıdır.

Kâr dağıtım işlemleri, Genel Kurul kararları doğrultusunda ve mevzuatta öngörülen yasal sürelerde tamamlanır.

Bankamızda kâr payı avansı dağıtım uygulaması bulunmamaktadır.​

Kârın tevzii

Bankamızın 2022 yılı faaliyetlerinden sağlanan 60.024.084.405 TL.’lik net kârdan;

- Ortaklarımıza 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle Bankamızın ödenmiş sermayesi olan 5.200.000.000 TL.’nin %5’ine tekabül eden 260.000.000 TL. birinci nakit brüt kar payı ve 8.736.000.000 TL. ikinci nakit brüt kar payı olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %173’ü olan 8.996.000.000 TL. nakit brüt kar payı dağıtılmasına;

- Nakit kar payı ödemelerine 30 Mart 2023 tarihinden itibaren başlanılmasına,

- Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5inci maddesinin 1inci fıkrasının (e) bendi uyarınca kurumlar vergisinden müstesna tutulan 7.343.971,49 TL.’nin “Özel Fon Hesabı”na aktarılması ve “Kanuni Yedek Akçe” olarak toplam 873.600.000 TL. ayrıldıktan sonra kalan kârın “Olağanüstü Yedekler”e tahsis edilmesine,

karar verilmiştir.

 
 
Bu yardımcı oldu mu? Evet Hayır